U bent hier

Nieuwsberichten

GGD gaat grieppopulatie vaccineren

22 april, 2021

De LHV heeft samen met het ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt over de vaccinatie van mensen tussen 18 en 60 jaar die de griepprik krijgen (griepprikpopulatie). De conclusie is dat deze groep het snelst gevaccineerd kan worden door de GGD’en. Dit gebeurt in samenwerking met de huisarts, die de patiënten selecteert en uitnodigt. Het gaat om ongeveer 1 miljoen mensen.

COVID-testuitslagen afkomstig van GGD

22 april, 2021

De GGD stuurt positieve COVID-testuitslagen door naar de huisarts. Deze uitwisseling is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen, waaronder het NHG en de LHV. Er is gekozen voor het MedLab-bericht. Voor het rapporteren van de testuitslag voor bepalingen uit de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen. Daardoor wordt de informatie over positieve testuitslagen die afkomstig zijn van de GGD, op dezelfde wijze aangeleverd als uitslagen van een laboratorium.

Subsidieoproepen ZonMw rond COVID-19 en samenwerking

22 april, 2021

ZonMw roept kennis- en onderzoeksinstellingen op hun subsidieaanvraag in te dienen voor onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19. Daarnaast is er een subsidieoproep voor projecten waarin 3 beroepsgroepen, waaronder huisartsen, de multidisciplinaire samenwerking versterken en verbeteren.

Positieve resultaten GPinfo.nl

15 april, 2021

GPinfo.nl is gelanceerd op 22 september 2020 en betreft een pilot waarin circa 35 medische en niet-medische onderwerpen worden aangeboden in het Engels. We hebben via vragenlijsten en interviews inzicht gekregen in de waardering en mogelijke impact van GPinfo.nl.

Afbouwen antidepressiva - uitzending Zembla

15 april, 2021

Op donderdag 15 april besteedt het tv-programma Zembla aandacht aan het afbouwen van antidepressiva. Mogelijk krijgt u vragen van uw patiënten na deze uitzending. Ter ondersteuning bij het afbouwen van SSRI's en SNRI's biedt het NHG u praktische handvatten.

Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen

14 april, 2021

Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen. Het betreft de Medical Device Regulation (MDR) voor medische hulpmiddelen, zoals instrumenten, apparaten, implantaten en software bestemd voor medische doeleinden en de In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) voor medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek, bijvoorbeeld bloed- en urinetesten. Vanaf 26 mei 2021 is de MDR van kracht en volgend jaar vanaf 26 mei 2022 gaat de IVDR in. Lees hier welke gevolgen deze regels hebben voor huisartsenpraktijken.

Nieuwe huisartsenbrochures over 4 zeldzame ziekten

12 april, 2021

Recent zijn 4 nieuwe huisartsenbrochures gepubliceerd over zeldzame ziekten. Het gaat om craniosynostose, ziekte van Huntington, autoinflammatoire aandoeningen en autosomaal dominante cerebellaire ataxie.

Nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris

6 april, 2021

De nieuwe behandelrichtlijn fasciitis plantaris geeft aanbevelingen voor de behandeling van en het omgaan met fasciitis plantaris. Er zijn verschillende manieren om met de klachten om te gaan: afwachten, of een behandeloptie overwegen. De aanbevelingen in de behandelrichtlijn konden niet geformuleerd worden op basis van bewijs met goede kwaliteit. Daarom heeft praktijkervaring met de behandelingen de doorslag in de adviezen gegeven. Samen met de patiënt kunt u tot besluitvorming komen. De NHG-Behandelrichtlijn Hielpijn, voetklachten uit 2003 komt te vervallen.

VWS: AstraZeneca voorlopig alleen voor 60-plussers

2 april, 2021

Het ministerie van VWS heeft vrijdagmiddag besloten dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk wordt beperkt. Voorlopig mogen alleen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of daarvoor) het vaccin ontvangen. Dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 7 april. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie. Dit heeft gevolgen voor huisartsen die dit weekend en/of volgende week vaccineren.

Herziene NHG-Standaard COPD

1 april, 2021

De NHG-Standaard COPD is volledig herzien en beoogt de ziektelast door COPD terug te dringen en de prognose te verbeteren. De standaard is vereenvoudigd, onder meer door de niveaus van ziektelast terug te brengen van 3 naar 2. Verder is er een stappenplan toegevoegd voor medicamenteuze behandeling.

Beantwoording kennisvragen Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde

26 maart, 2021

In de eerste helft van 2021 starten 7 projecten die zich richten op beantwoording van de kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. De uitkomsten van de projecten binnen deze subsidieronde van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde van ZonMw ondersteunen huisartsen bij hun werk in de dagelijkse praktijk.

Huisartsenreactie op advies medisch generalistische zorg voor Wlz-patiënten

26 maart, 2021

NHG heeft via een internetconsultatie samen met LHV en InEen gereageerd op de beleidsreactie van minister Van Ark op het NZa-rapport ‘Onderzoek Medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten’. In dit bericht leest u onze reactie en de aanbevelingen die we doen.

Vaccinaties in het HIS

26 maart, 2021

Verschillende partijen zijn betrokken bij het toedienen van vaccinaties. Het is belangrijk om een goed overzicht te hebben of uw patiënt is gevaccineerd, of hij beschermd is tegen infectie en of hij nog een vaccinatie nodig heeft. Dit is heel actueel bij COVID-19.

Vaccinatie AstraZeneca mag weer verder

19 maart, 2021

Het ministerie van VWS heeft donderdagavond 18 maart bekendgemaakt dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA.

Vaccinaties met AstraZeneca-vaccin 2 weken gepauzeerd

15 maart, 2021

Zondagavond 14 maart kwam het bericht van VWS dat per direct het vaccineren met het COVID-19-vaccin van AstraZeneca is stopgezet. Het ministerie stelt dat dit besluit uit voorzorg is genomen. Na een spoedoverleg tussen LHV, InEen, SNPG en het NHG is de communicatie direct gestart. Er zijn verschillende klachten waarbij het voor u als huisarts verstandig is om deze goed te beoordelen. En zo nodig de patiënt in te sturen voor verder onderzoek. Deze informatie is gisteren op Thuisarts.nl geplaatst.