U bent hier

EKC en toetsgroepen

De EKC-basiscursus zal i.s.m. de LHV Academie uitgevoerd worden. Tevens wordt ondersteuning en onderwijsmaterialen aangeboden voor toetsgroepen. 

De verschillende vervolgcursussen EKC worden georganiseerd door regionale aanbieders en/of Keijzer│Van der Jagt advies.

Basiscursus EKC

De volledige cursus bestaat uit twee dagen waarin met afwisselende en inspirerende werkvormen diverse aspecten van de functie als EKC de revue passeren. Kaderhuisartsen en huisartsengroepsbegeleiders van huisartsinstituten kunnen deze cursus ook in verkorte vorm volgen.

De logistiek van de EKC (vervolg)cursussen is in handen van de LINKH. Alle informatie over de functie EKC en de EKC (vervolg)cursussen kunt u dan ook vinden op de website van LINKH. Inschrijven voor een cursus kan ook via deze site.

Toetsgroep

Nascholing in kleine vaste toetsgroepen is bij huisartsen al vele jaren een veelgebruikte vorm van scholing. In eerste instantie waren dat met name groepen voor farmacotherapieoverleg (FTO). Tegenwoordig is daarnaast ook intervisie een populaire methode voor toetsgroepen.

Wilt u zelf een toetsgroep oprichten of nog eens nazoeken wat de regelgeving en de mogelijkheden van intercollegiale toetsgroepen inhoudt dan geeft onderstaande brochure uitleg.

Wilt u In uw toetsgroep (of in WDH-verband) uw kennis toetsen, uw praktijkorganisatie onder de loep nemen, vaardigheden oefenen of samenwerkingsafspraken maken? Het NHG biedt u hiervoor diverse onderwijsmaterialen. Voor de nascholing over deze onderwerpen is het mogelijk zelfstandig, maar ook onder begeleiding van een docent aan de slag te gaan.

Veelgestelde vragen

Wat is de taak van de EKC?

De verantwoordelijkheden van de EKC zijn: 

 • Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep.
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteitsverbeterende activiteiten in de groep.
 • Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden door middel van EKC-nascholingen.
 • Ingeschreven staan in het CHBB-register.

De EKC heeft als taken: 

 • Het initiëren en coördineren van de nascholing binnen hagro’s of andere samenwerkingsverbanden.
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van een jaarplan.
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van kwaliteitsverbeteringsplannen.
 • Het bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep.
 • Het registreren van nascholing in GAIA. 
 • Het verslagleggen over inhoud en afspraken aan de PAM.
 • Het adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering.
 • Het intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling.
 • Het archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten.

Terug naar boven    

Wat zijn de criteria voor een toetsgroep?

Een toetsgroep voldoet aan de volgende criteria:

 • Het is een vaste groep met een gemeenschappelijk doel en een jaarplan.
 • De groep heeft minimaal drie huisarts-groepsleden.
 • Tussentijdse wisseling is mogelijk.
 • Er is minimaal één EKC per groep.
 • Er zijn twee of meer samenkomsten per jaar.
 • De randvoorwaarden voor het functioneren van de EKC vallen onder de verantwoordelijkheid van de groep.

De inhoud van de bijeenkomsten voldoet aan de volgende criteria:

 • Programma ‘van, voor en door’ huisartsen.
 • Het zichtbaar maken van de ‘interdokter-variatie’.
 • Verslaglegging van inhoud en afspraken.
 • Getekende aanwezigheidslijst.
 • Alleen het reële aantal cursusuren telt.
 • De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking.
 • Inhoudelijke beoordeling door de PAM.

Terug naar boven    

Hoe kan ik EKC worden?

U kunt EKC worden door het volgen van een EKC-basiscursus. Dit is een 2 daagse cursus over de taak van de EKC, onderwijsvormen, omgaan met groepen en implementatiemethoden. De cursussen worden aangekondigd op de site van LINKH: www.linkh.nl

Terug naar boven    

Wat zijn de eisen voor herregistratie van de EKC?

Registratie als EKC geschiedt door het College Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Registratie kan via hun site: www.chbb.nl Herregistratie is elke 5 jaar. Je wordt dan geacht voldoende je functie als EKC te hebben uitgeoefend en voldoende EKC-nascholingen te hebben gevolgd.

Terug naar boven    

Welke nascholingen zijn er en waar kan ik die vinden?

Het NHG heeft diverse nascholingen voor EKC'en. Deze kunnen zowel landelijk gevolgd worden als ingehuurd worden door regionale nascholingsorganisaties. De landelijke nascholingen voor EKC'en worden georganiseerd door NHG en LINKH. Voor informatie over deze cursussen kunt u terecht op www.linkh.nl.

Terug naar boven  

Hebben jullie materiaal om te gebruiken voor toetsgroepnascholing?

Hulpmiddelen voor toetsgroepnascholing zijn terug te vinden op deze website via het menu-item scholing/toetsgroepmaterialen (per doelgroep).

Terug naar boven    

Hoe zit het ook al weer met het invoeren in GAIA ?

Om de accrediteringspunten voor uw toetsgroepnascholing geregistreerd te krijgen dient u deze scholing in te voeren in het GAIA-systeem. Een uitleg en uitgebreide handleiding vindt u op: http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/GAIA-accreditatie/Aanbieders-nascholing.htm.

Terug naar boven    

Wie is mijn PAM?

De PAM is de perifere accreditatie medewerker die plannen en verslagen van de EKC-en en hun toetsgroepen beoordeelt en de EKC'en coacht. Een overzicht van de PAM'men vindt u hier: http://www.linkh.nl/overzicht-pam.html.

Terug naar boven    

Wat zijn de toekomstplannen rond kwaliteitsbeleid?

De toekomstplannen rond het kwaliteitsbeleid zijn geformuleerd in de Nota voor Kwaliteit door de Stuurgroep Kwaliteit van LINKH, LHV en NHG en zijn inmiddels aangenomen door de ledenraad.

Terug naar boven    

Waar kan ik meer informatie over EKC'en en de meest recente nieuwsbrieven voor EKC'en vinden?

De nieuwsbrieven en andere informatie en discussies kunt u vinden op de EKC-groep op HaWeb. Hier kunt u lid van worden via www.haweb.nl.

Terug naar boven    

Mijn vraag staat hier niet bij, waar kan ik hem dan wel stellen?

Staat uw vraag hier niet bij, dan willen wij u uiteraard graag verder helpen. U kunt een mail richten aan scholing@nhg.org.

Terug naar boven