U bent hier

Visitatie

Hoe blijf je een goede dokter voor je patiënten? Door onder andere het eigen functioneren periodiek onder de loep te nemen. Een goed onderbouwd en eenvoudig systeem van zelfevaluatie helpt huisartsen hun eigen functioneren te onderzoeken en te verbeteren.

Wat houdt de visitatie in

Vanaf 2016 is de visitatie een verplicht onderdeel van de herregistratie. Dit in navolging van medisch specialisten en bedrijfsartsen, die voor hun herregistratie ook deelnemen aan een visitatieprogramma van de betreffende wetenschappelijke vereniging.

Het visitatieprogramma is een instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeld en wetenschappelijk getest door het NHG in samenwerking met LHV en IQ Healthcare. Het instrument is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van de sterke kanten en de minder sterke kanten van het eigen functioneren van de huisarts. Dit biedt de mogelijkheid verbeterpunten op te sporen en veranderingen in gang te zetten. Het programma bestaat uit een overzicht van uw functioneren opgesteld met behulp van algemene vragen voor uzelf, een vragenlijst waarmee collega’s feedback kunnen geven en een vragenlijst voor patiënten.

Meer informatie

Voor alle informatie over de visitatie verwijzen wij graag naar de aparte website van het Bureau Visitatie Huisartsen: mijnvisitatie.nl