U bent hier

Voorwaarden

Regulier NHG-lidmaatschap

 • Uitsluitend praktiserende huisartsen met BIG-registratie komen in aanmerking voor het NHG-lidmaatschap. 
 • Huisartsen die niet meer praktiserend zijn, maar van wie de registratie nog niet verlopen is, kunnen kiezen tussen het NHG-lidmaatschap en een overig NHG-lidmaatschap.
 • Geregistreerde huisartsen met een als huisarts geregistreerd staande partner die praktiserend huisarts-lid is, komen in aanmerking voor het partner-lidmaatschap.
 • In bijzondere gevallen kan het NHG-bestuur een huisarts van wie de registratie verlopen is, als NHG-lid toelaten.
 • Huisartsen in opleiding komen zonder selectie in aanmerking voor het aios-lidmaatschap.

Overig NHG-lidmaatschap

 • Overige leden kunnen natuurlijke personen zijn die het NHG-bestuur als zodanig toelaat.
 • Huisartsen die niet meer praktiseren, maar van wie de registratie nog niet verlopen is, kunnen kiezen tussen het NHG-lidmaatschap en het Overig NHG-lidmaatschap.
 • Rustende huisartsen en ex-huisartsen worden alleen toegelaten tot de categorie Overig NHG-lidmaatschap vanuit een reeds bestaand NHG-lidmaatschap. 
 • In alle gevallen besluit het NHG-bestuur of een overig lid als zodanig wordt toegelaten.
 • Buitengewone leden kunnen natuurlijke personen zijn die niet in aanmerking komen voor het NHG-lidmaatschap, maar die wel een beroepsmatige binding of affiniteit met het NHG hebben.

Overige informatie over het lidmaatschap

 • Het lidmaatschap is inclusief een abonnement op het blad Huisarts en Wetenschap (dit geldt NIET voor het partner-lidmaatschap). Gelieve het ons te laten weten als u al een abonnement op Huisarts en Wetenschap heeft.
 • Het NHG-lid heeft geen bezwaar tegen het doorgeven van zijn of haar persoonsgegevens aan het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).
 • Met uw NHG-lidmaatschap kan uw praktijkondersteuner ook profiteren van enkele voordelen. Jaarlijks vragen wij u te controleren of het aan u gekoppelde poh-account correct is. Als wij geen bevestiging hiervan ontvangen, zullen wij het poh-account deactiveren. Meer informatie over poh-account.

Vrijstellingen

 • Leden van het NHG die 40 jaar of langer aaneengesloten lid zijn, worden vrijgesteld van contributie.
 • Leden van verdienste van het NHG (zie voor de voorwaarden de statuten) worden vrijgesteld van contributie.

Spelregels rondom wijzigingen en opzeggen van lidmaatschap

 • Bij onduidelijkheid/onzekerheid over inkomen vooraf kan achteraf de contributiecategorie worden aangepast. 
 • Het wijzigen van de contributiecategorie kan tot maximaal één kalenderjaar terug. Dat wil zeggen dat tot en met het einde van 2016 de contributie van 2015 nog gewijzigd kan worden. 
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het volgende verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Hoewel het lidmaatschap in principe voor een jaar is, is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. De resterende contributie wordt terugbetaald bij:
  • overlijden;
  • beëindiging praktijk;
  • pensioen.